SARI YAPIŞKAN TUZAK

    Sarı Yapışkan Tuzaklar , sarı renkli plastik levhalar üzerine KAPAR® Böcek Yakalama zamkı sürülerek hazırlanır. Bakınız…… Ülkemizde , Tarım bakanlığı tarafından önerilen SYT ölçüleri
20 x 25 cm dir.

Firmamız tarafından Üretilen Sarı Yapışkan Tuzaklar 
KAPAR ® Sarı Yapışkan Tuzak ( SYT )
T.C.TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI, KORUMA KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDEN
22.05.2006 Tarih ve 5526 Ruhsat No su ile Ruhsatlandırılmıştır.